gravatar

แอนนี่ VS ฟิลม์ ใครพูดจริง ใครโกหก ?

กำลังดูรายการตีสิบ แอนนี่เป็นแขกรับเชิญ ฟังบทสัมภาษณ์แล้ว ลองนำเอาข้อมูลที่ได้รับจากสื่อแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ทีวี บอร์ด ต่างๆ มาลองวิเคราะห์ดูจะเป็นความผิดปกติหลายอย่าง ในแต่ละครั้งที่ให้สัมภาษณ์ ฟังดูวก วน กำกวม มองเห็นตอนจบรำไร ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ มองอย่างเป็นกลาง ทางฝั่งของแอนนี่เอง ยังไม่มั่นใจเต็มร้อย ปฏิเสธการพิสูจน์ DNA เหมือนเป็นการซื้อเวลาเพื่อหาประโยชน์ในช่วงที่กระแสกำลังแรง สิ่งที่ผมรู้สึกสลดใจคือการนำเด็กมาเป็นจุดขาย และเป็นเกราะกำบังตัวเองจากกระแสต่อต้านจากสังคม เป็นสิ่งที่ทำใจยอมรับได้ยาก

การออกมายอมรับว่าทางฝ่ายฟิล์ม์ ให้เงินช่วยเหลือจริง จำนวนสามแสนบาท นำมาเป็นค่าใช้จ่ายตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา นั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ฟิล์มพูดเป็นความจริง ว่าได้ให้ความช่วยเหลือแอนนี่ ใครที่ได้ดูรายการตีสิบวันนี้ คงมองเห็นความจริงอะไรบางอย่าง ผมว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตาย คุณแอนนี่กำลังจุดไฟเผาตัวเอง

มองในฝั่งของฟิล์ม ก็มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเช่นกัน การที่ทางค่ายออกมาตอบโต้ ให้ข่าวในเชิงลบ กับแอนนี่ ถือว่าไม่ยุติธรรม เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด เริ่มต้นจากคนสองคน เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ทางค่าย ต้องเป็นกาวใจ เป็นคนกลางในการใกล่เกลี่ย ไม่ใช่ทำให้ปัญหามันลุกลามใหญ่โต การออกมาโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนั้น ผมเห็นว่าไม่สมควร

อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี หยุดทำร้ายเด็ก หยุดที่จะนำเด็ก มาหาประโยชน์เข้าตัวเอง