gravatar

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น

หลายคนคงไม่ปฏิเสธว่าเป้าหมายของการทำ SEO ก็คือรายได้ แต่มันมีเรื่องแปลก ที่ชอบเกิดขึ้นกับผมบ่อยๆ
นั่นคือบางครั้งเราหวังว่าจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำจากการทำ SEO แต่ทุกครั้งที่ผมมีความรู้สึกแบบนี้ ผลที่ได้มันจะเป็นตรงกันข้าม แต่เมื่อไหร่ที่ไม่ได้หวังอะไร และทำงานเพราะเรามีความสุขกับมัน ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินหรือรายได้ ผลจะออกมาอีกแบบหนึ่ง

ผลพลอยได้จากการทำ SEO นอกจากรายได้แล้ว สิ่งที่สำคัญกว่า คือประสบการณ์ที่เราได้รับ สามารถนำไปต่อยอดอย่างอื่นได้ไม่สิ้นสุด มันสอนให้เรามีวินัย รู้จักสังเกต รู้จักวางแผน และวัดผล สอนให้เรามีความอดทน เพราะการทำ SEO ต้องใช้เวลา แต่พอมันถึงเวลาบวกกับความขยันและมุ่งมั่นพอ สิ่งที่เราทำไปทั้งหมดจะไม่สูญเปล่า