gravatar

Landing Page ในฝัน (กลางวัน)

ยังแก้ไม่ตกจริงๆ กับ Landing Page ในฝัน แถม Traffic ลดลงอีกต่างหาก สองวันที่ผ่านมาใช้เวลาไปกับการแก้ไข ปรับเปลี่ยน Landing Page ให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ หรือเปล่าไม่รู้ จนป่านนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยน Traffic ให้เป็นเงินได้ ก็หมายถึงยังสอบตก ตกทบทวนเนื้อหา แล้วเตรียมลงสนามต่อไปพักให้กำลังใจตัวเองซักครู่ เตรียมสร้างร้านเพิ่มก่อน จริงๆ ตั้งใจเอาไว้ว่า ได้ Landing Page ที่ Convertion ค่อนข้างดีแล้วค่อยปั่น แต่ตอนนี้รอไม่ได้แล้ว ทำร้านเพิ่มไปก่อนแล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆ งานจะได้ไม่สะดุด เพราะต้องเตรียมทำ SEO อีก งานหนักกว่า ว่าแล้วก็ขอตัว..