gravatar

สิ่งมีชีิวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า "เพื่อน"

ขอไว้อาลัยให้กับเจ้านกขุนทองน้อย หลังจากที่ยื้อชีวิตจากคมเขี้ยวของแมว เช้านี้ยังป้อนอาหารให้ตามปกติ ไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนแรงหรือ มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด แต่พอตกตอนสายๆ ของวันนี้นกน้อยก็สิ้นลม ยังไม่ทันได้เริ่มบินก็ต้องมาจบชีวิต บรรจงฝังร่างน้อยๆ ไว้หลังบ้าน

ถึงชาติพันธุ์เราจะแต่กต่างกัน แต่เราและเจ้าสำผัสได้ กับคำว่า "เพื่อน"

ขอให้ดวงวิญญาณนกน้อยจงไปสู่สุคติ และขออโหสิกรรม ขอให้ได้เกิดใหม่ในชาติภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว

ด้วยความอาลัย.