gravatar

ชีวิตที่วุ่นวาย ปัญหาที่คิดไม่ตก

ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำลายสมาธิในการทำงาน รวมถึงบ่อนทำลายสุขภาพจิต แน่นอนว่าแต่ละคนย่อมมีปัญหา เพียงแต่จะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป สำหรับตัวเองแล้ว ปัญหาที่คิดไม่ตกคือปัญหาในครอบครัว แม่-พี่-น้อง ที่มีมานาน แต่นับวันก็จะฝั่งรากลึก และมองหาทางออกไม่เจอ

แต่ทำให้รู้สัจธรรมอย่างหนึ่ง ว่า เวลาเปลี่ยนคนเราได้จริงๆ และเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
ความโลภ ความอยากได้ใคร่มี ความเห็นแก่ตัว ก็ทำให้คนเราเปลี่ยนได้ชนิดที่ไม่เหลือเค้าโครงเดิม

ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก ว่าร่วมกันกับพี่สาว ช่วยกันปลูกบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ เป็นสมบัติของพ่อและแม่ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น ทุกคนมีความสุข พ่อแม่ได้อยู่สบาย แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิด รู้สึกผิดหวังที่ทุกอย่างลงเอยแบบนี้ ความรู้สึกดีๆ มันเริ่มหายไปทีละน้อย ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจลดลงไปทุกที