gravatar

ภาระกิจตอนสิ้นเดือน

วันนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งวันสะสางภาระกิจของตัวเองและครอบครัว สรุปแล้วรายจ่ายทั้งนั้น รายได้เข้ามายังไม่ทันได้ชื่นใจ ก็ไปซะละ ผมถึงย้ำกับตัวเองตลอดว่า การบริหารเงินเป็นสิ่งที่สำคัญ ก่อนหน้านั้นผมเคยละเลย และไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้มากนักซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง เพราะเมื่อไหร่ที่กระแสเงินสดมันหมุนไม่ทัน มันจะเกิดการติดขัดในหลายๆ เรื่องทันที แน่นอนที่สุดว่ากระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าคิดในมุมกลับกัน มันก็ทำให้เรามองรอบด้านขึ้น และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พวกสินค้าสิ้นเปลือง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็จะไม่ซื้อ สร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเอง มีสมาธิ และความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น