gravatar

วินัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง

วันนี้เริ่มต้นสร้างวินัยให้กับตัวเอง โดยสัญญาว่าจะ Update ฺBlog Dollars Roadmap ทุกวันอย่างน้อยวันละ Post โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำ SEO แบบเบสิค ซึ่งพึ่งจะเริ่มต้นศึกษาได้ไม่นาน เรียกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ SEO ก็คงไม่ผิดอะไร และเรื่องทั่วๆ ไป ที่พบเห็นมาแล้วเป็นประโยชน์ ก็จะนำมา Post ไว้ที่นี่ เผื่อใครผ่านมาจะได้อะไรดีๆกลับไปบ้าง รวมถึงการสร้างเวบใหม่ วันละ 1 เวบเป็นอย่างน้อย

"สติมา ปัญญาเกิด" ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้

เริ่มต้นศึกษา SEO ใหม่ๆ มีคำถามมากมายร้อยแปด แต่สิ่งที่จะให้คำตอบกัีบเราได้ดีที่สุด มีเพียงอย่างเดียวคือ "การลงมือทำ" วันนี้เริ่มต้นทำ LinkWheel จะทำวันละ 2 เวบ เวบละ 1 วง ยังไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสิ่งที่ทำไปจะให้ผลกลับมามากน้อยแค่ไหน คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่สิ่งที่เราได้แน่ๆ คือระเบียบวินัย และประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น