gravatar

วิกฤติน้ำท่วมในประเทศไทย

น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคอีสาน เห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกสงสารและเห็นใจเป็นที่สุดโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาทั้งหลายที่ต้องยืนมองดูข้าวในนาของตัวเองถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด บางคนไปกู้หนี้ยืมสินมา ตอนนี้หลายคนตกอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว การเห็นใจคงไม่พอแล้วครับ เราเองในฐานะที่เป็นพี่น้องชาวไทยคนหนึ่ง ควรจะมีส่วนช่วยพี่น้องร่วมชาติของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค สิ่งของ หรือเงิน เพื่อซื้ออาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ผมเองโอนเงินผ่านบัญชีของช่องสามส่งไปช่วยอีกแรงถึงจะไม่ได้มากมายอะไร แต่ก็ยินดีช่วยด้วยความจริงใจ จะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชน เริ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ผมเองถ้าอยู่ใกล้ๆ กับพื้นที่ประสบเหตุ ผมคงไม่ลังเลที่จะไปช่วยเหลือ ขอให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือภาคอื่นๆ ผ่านพ้นวิฤตินี้ไปโดยเร็ว และอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือและฟื้นฟู สภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องของเรา ให้มีแรงใจ ที่จะต่อสู้ต่อไป ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดเป็นประวัตการณ์ มากกว่า 20 จังหวัดได้รับผลกระทบ เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่ามหาศาล ในความโชคร้าย ก็ยังมีความโชคดีอยู่ด้วยเสมอ จะเห็นได้ว่าไม่มีการแบ่งสี แบ่งฝ่าย ทุกคนต่างก็ช่วยเหลือกัน นับว่าเป็นสัญญาณที่ดี

สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากวิฤติในครั้งนี้ คือทำให้เรารักธรรมชาติมากขึ้น ผลพวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของภัยธรรมชาติ ต้นเหตุจริงๆ ก็เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น เหมือนที่ในหลวงทรงมีรับสั่งกับประชาชนและข้าราชบริพาร ว่าให้รักธรรมชาติ แล้วธรรมชาติจะรักเรา แต่เมื่อไหร่ที่เราทำร้ายธรรมชาติ วันหนึ่งธรรมชาติจะกลับมาทำร้ายเราเช่นกัน