gravatar

เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

หาดใหญ่ สงขลา น้ำลด จนเข้าสู่ภาวะปกติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลสาปสงขลาทำให้น้ำลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลในอดีตหากเกิดน้ำท่วม จะใช้เวลาประมาณ 5 วัน ระดับน้ำถึงจะลด แต่ล่าสุดนี้ใช้เวลาเพียงสองถึงสามวันเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยในครั้งนี้

มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นที่น่าฟังว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาจากภัยธรรมชาติให้มากขึ้นกว่าเดิม และมีการเตรียมความพร้อมเมื่อมีประกาศเตือน สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ต่อจากนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐบาลที่ต้องเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตร บ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนสาธารณูปโภค ต่างๆ ซึ่งคงต้องใช้งบประมาลมหาศาล

มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดี คือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถผลิตข้าวหอมนาปรัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หอมชลสิทธิ์" ที่สามารถทนทานต่อสภาพน้ำท่วมได้นานถึงสองสัปดาห์

ในวิกฤติก็ยังมีเรื่องดีๆ จะเห็นได้จากความช่วยเหลือต่างๆ ที่คนไทยมีให้แก่กัน ไม่มีสี ไม่มีฝ่าย
คนไทยรักและสามัคคี และที่สำคัญ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน อยากให้ความรู้สึกเหล่านี้อยู่กับเราคนไทยตลอดไป